JUDr. Martin Machač

advokát

Martin má dlouholeté zkušenosti z předních českých kanceláří, a to jak v oblasti advokacie, tak notářství. Právní služby poskytuje jak jednotlivcům, tak řadě obchodních společností, společenstvím vlastníků jednotek, bytovým družstvům, odborovým organizacím, svazům, apod. Hovoří plynně anglicky a zastupuje i zahraniční klientelu.

Specializuje se především na právo občanské (sepis a revize smluv, převody nemovitostí, úschovy, nájmy, vypořádání spoluvlastnictví, SJM, apod.), pracovní právo (neplatné rozvázání pracovního poměru, komplexní poradenství), trestní právo (obhajoba klientů, zastupování poškozených), právo obchodních společností (zakládání, změny, likvidace) a GDPR poradenství (komplexní řešení ochrany osobních údajů). Klienty úspěšně zastupuje v řadě soudních sporů.

Příležitostně publikuje v odborných periodikách, jako jsou Bulletin advokacie, Epravo, Ad Notam. Vedl také autorský kolektiv publikace Vyznejte se v pracovním právu, vydanou v nakladatelstvím BIZBOOKS v roce 2014. Získal certifikát ILEC University of Cambridge - International Legal English Certificate a složil Státní základní jazykovou zkoušku z anglického jazyka.

Advokáti

Další členové našeho týmu