Ing. Veronika Křížová

Media, Marketing & PR Consultant

Veronika dlouhodobě profesně působila v prostředí mezinárodně aktivních obchodních a výrobních společností, kde se zabývala především marketingem.

Jako náš konzultant je zodpovědná za návrhy a aplikaci marketingových strategií pro různé typy komunikačních kanálů, brand building a budování vztahů s veřejností. Hovoří plynně německy a anglicky.

Advokáti

Mgr. Igor Penka

Advokát, Managing Partner

JUDr. Martin Machač

Advokát, Managing Partner

Mgr. Robert Grund

Advokát, Managing Partner

Další členové našeho týmu

Mgr. Gabriela Klašková

Kooperující advokátka

Filip Guziur

Advokátní koncipient

Ing. Veronika Křížová

Media, Marketing & PR Consultant

JUDr. Eva Slaměnová

Back Office Manager